Frong page » ВСТУПНИЙ ІСПИТ 

ВСТУПНИЙ ІСПИТ 

Всту­пний іспит прово­ди­ти­ме­ться в очному форматі 25.8.2023 р. на різних кампусах, що входять до мережі універ­си­тетів прикла­дних наук і знахо­дя­ться на тери­торії Фінляндії. Іспит прово­ди­ти­ме­ться у насту­пних місцях: 

Універ­ситет прикла­дних наук Аркада (Jan-Magnus Janssonin aukio 1, 00560 Гель­сінкі) 

Універ­ситет прикла­дних наук південно-східної Фінляндії (Pääskysentie 1,48220 Котка) 

Універ­ситет прикла­дних наук Карелія (Tikkarinne 9, 80200 Йоенсуу) 

Універ­ситет прикла­дних наук LAB (Mukkulankatu 19, 15210 Lahti)

Універ­ситет прикла­дних наук Метро­полія (Myllypurontie 1, 00920 Гель­сінкі) 

Оулу­ський універ­ситет прикла­дних наук (Yliopistokatu 9, 90570 Оулу) 

Універ­ситет прикла­дних наук Савонія (Microkatu 1, 70210 Куопіо) 

Універ­ситет прикла­дних наук Тампере (Kuntokatu 3, 33520 Тампере) 

Універ­ситет прикла­дних наук Турку (Lemminkäisenkatu 30, 20520 Турку) 

Після запов­нення заявки, будь ласка, вибе­ріть універ­ситет прикла­дних наук, в якому ви хотіли б скла­дати іспит. 

Всту­пний іспит прово­ди­ти­ме­ться 25.8.2023 р. з 9:300 до 13:00. Для скла­дання всту­пного іспиту потрібна особиста прису­тність в одному із залу­чених універ­си­тетів прикла­дних наук. Скла­дання іспиту в будь-якому іншому місці не перед­ба­чено. Всту­пний іспит скла­да­є­ться з двох частин: 1) письмовий іспит та 2) групова спів­бе­сіда. Обидві частини прово­ди­ти­му­ться 25.8.2023 р.  

Після вашого прибуття в кампус ми підтвер­димо вашу особу та надамо подальші інстру­кції. Будь ласка, поста­рай­теся прибути на всту­пний іспит вчасно. Якщо ви запі­зни­лися й іспит вже розпо­чався, ми не зможемо допу­стити вас до скла­дання всту­пного іспиту і прийняти вас як учня на даному курсі. 

1) Письмовий іспит: подальші інстру­кції будуть вказані у листі-запро­шенні на всту­пний іспит. У кампусі є комп’ютер, за яким ви скла­да­ти­мете іспит. Вико­ри­стання власного комп’ю­тера забо­ро­нено. 

2) Групова спів­бе­сіда: всі спів­бе­сіди прохо­ди­ти­муть по групах. Можли­вість інди­ві­ду­аль­ного інтерв’ю не перед­ба­чена. Ви не можете само­стійно вибрати собі групу та час прове­дення іспиту або спів­бе­сіди. Фахівці, які прово­ди­ти­муть спів­бе­сіду з вами, є персо­налом залу­чених універ­си­тетів прикла­дних наук. 

Важливо давати чіткі відпо­віді на всі запи­тання. Будь ласка, нама­гай­теся брати активну участь у розмові, але слід­куйте за тим, щоб ваш виступ не тривав надто довго. Дайте можли­вість іншим відпо­відати на запи­тання.  

Письмовий іспит і групова спів­бе­сіда допо­мо­жуть проте­сту­вати та визна­чити ваш рівень воло­діння англій­ською мовою, моти­вацію та можли­вість розпо­чати заняття.