Frong page » ПРОЄКТ PREPROG

ПРОЄКТ PREPROG

Проєкт програми підго­товки для здобуття вищої освіти англій­ською мовою (скоро­чено – PrepProg) – це спільний проект дев’яти універ­си­тетів прикла­дних наук у Фінляндії:  

Універ­ситет прикла­дних наук Аркада  

Універ­ситет прикла­дних наук Карелія 

Універ­ситет прикла­дних наук LAB 

Універ­ситет прикла­дних наук Метро­полія   

Оулу­ський універ­ситет прикла­дних наук 

Універ­ситет прикла­дних наук Савонія 

Універ­ситет прикла­дних наук південно-східної Фінляндії 

Універ­ситет прикла­дних наук Тампере  

Універ­ситет прикла­дних наук Турку 

Універ­ситет прикла­дних наук Карелія виступає в ролі коор­ди­на­тора цього проєкту.

Цей проєкт фінан­су­є­ться Міні­стер­ством освіти та куль­тури.